KẾ HOẠCH KIỆN TOÀN BCH LIÊN CHI ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2021-2022

Thứ năm - 10/03/2022 10:33
HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN THANH OAI
LIÊN ĐỘI THCS THANH THÙY
         

Số: ........./KH-LĐTHCSTT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

   Thanh Thùy, ngày     tháng    năm 2022

KẾ HOẠCH
Kiện toàn Ban chỉ huy Liên đội, chi đội và Lễ kết nạp đội viên mới
 Năm học 2021 - 2022
 
  • Căn cứ vào công văn số 411/CV-HĐĐTP ngày 07/01/2022 về việc hướng dẫn kiện toàn Ban chỉ huy Liên đội, chi đội và Lễ kết nạp đội viên mới năm học 2021 - 2022 của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội;
  • Căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện Thanh Oai;
  • Căn cứ vào kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 của Liên đội trường THCS Thanh Thuỳ;
  • Căn cứ vào tình hình thực tế tại Liên đội;
Ban thiếu nhi Liên đội trường THCS Thanh Thuỳ xây dựng kế hoạch kiện toàn Ban chỉ huy Liên đội, chi đội và Lễ kết nạp đội viên mới năm học 2021 - 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Kiện toàn Ban chỉ huy Liên đội, chi đội để điều hành hoạt động Đội theo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 của Liên đội.
- Động viên, khuyến khích các em nhi đồng có thành tích trong học tập, rèn luyện và mong muốn trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Bổ sung lực lượng đội viên cho tổ chức Đội.
- Lựa chọn các em đội viên có năng lực để kiện toàn BCH Liên đội, chi đội. 

II. NỘI DUNG
1. Kiện toàn Ban chỉ huy Liên đội, chi đội
1.1. Đối tượng
1.1.1. Ban chỉ huy chi đội 
- Khối 7,8,9: Giữ nguyên BCH chi đội nhiệm kỳ năm học 2020 - 2021, tiếp tục duy trì hoạt động của chi đội và tiến hành Đại hội khi được trở lại trường học trực tiếp. Với các chi đội khuyết BCH thì gửi danh sách bổ sung để đề nghị chỉ định bổ sung.
- Khối 6: Gửi danh sách BCH chi đội nhiệm kỳ năm học 2021 - 2022 gồm 5 em đội viên (theo tiêu chuẩn BCH chi đội - Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh) để đề nghị chỉ định BCH lâm thời điều hành hoạt động của chi đội trước khi tiến hành đại hội Đội theo quy định.
1.1.2. Ban chỉ huy Liên đội
- Giữ nguyên BCH Liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 - 2021, tiếp tục duy trì hoạt động của Liên đội và tiến hành Đại hội khi được trở lại trường học trực tiếp.
- Các chi đội: 6A1, 6A2, 6A3 lập danh sách 1 em đội viên đủ tiêu chuẩn vào BCH Liên đội theo điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh, để đề xuất bổ sung BCH Liên đội nhiệm kỳ năm học 2021 - 2022. 
1.2. Thời gian 
- Các chi đội gửi danh sách cho đồng chí Tổng phụ trách hạn cuối ngày Thứ Tư - 12/01/2022.
2. Lễ kết nạp đội viên mới
2.1. Đối tượng
- Chi đội khối 6: Sẽ thực hiện vào đợt kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3/2022.
2.2. Nội dung
- Phụ trách chi cùng BCH chi đội tổ chức hướng dẫn và lập danh sách các em học sinh đề nghị kết nạp đội gửi ban thiếu nhi trước ngày 20/01/2022.
- Chi đội có thể tổ chức Lễ kết nạp đội viên bằng hình thức trực tuyến đảm bảo các quy định của nghi thức Đội và Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. (Đội viên mới tự thắt khăn quàng đỏ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Giáo viên - Tổng phụ trách: Xây dựng kế hoạch, đề nghị BCH Đoàn xã Thanh Thuỳ ra các quyết định: thành lập các chi đội khối 6 và chỉ định BCH chi đội lâm thời; bổ sung BCH Liên đội; kết nạp đội viên mới.
- GVCN-PTC: Lập danh sách đề nghị và tổ chức thực hiện các nội dung khi có quyết định chính thức. 

Trên đây là kế hoạch kiện toàn Ban chỉ huy Liên đội, chi đội và Lễ kết nạp đội viên mới năm học 2021 - 2022, đề nghị các đồng chí GVCN - PTC, các chi đội triển khai thực hiện các nội dung nghiêm túc, hiệu quả.
 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Nguyễn Thị Nhung
Thanh Thuỳ, ngày …..tháng….năm 2022
T/M BCH LIÊN ĐỘI
GV-TPT ĐỘI
Nguyễn Thị Thu Hương


 

Nguồn tin: Nguyễn Thị Thu Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây